دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
منوی سمت راست
     
 
   
موسس 
 
سرکار خانم دکتر فرهادی – ریاست هیئت مؤسسین مجتمع آموزشی نوآور(دبیرستان دوره اول و دوم)
Øدکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 76
Ø متخصص هومیوپاتی از دانشگاه برکلی آمریکا در سال 90
Ø  برگزیده المپیاد علمی فیزیک در سال 68
Øفارغ التحصیل مرکز فرزانگان تهران (تیزهوشان) در سال 69
Øنفر اول امتحانات سال آخر دبیرستان فرزانگان با معدل 20 در سال 69
Øرتبه 11 کشوری کنکور سراسری سال 69
Øسابقه تدریس در دبیرستان فرزانگان تهران (استعدادهای درخشان)
Øانجام پژوهش های متعدد در زمینه تکنولوژی آموزش، روانشناسی آموزش، روش های نوین آموزش در دنیا که در نشریات کشور به چاپ رسیده است.
Øهدایت تحصیلی 3150 دانش آموز دوره راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی در مدارس نوآور و فرزانگان (تیزهوشان) از سال69 تاکنون