دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
منوی سمت راست
 
     
   
برنامه عیدانه دبیرستان نوآور
 
دختر خانم های گل کلاس ششمی برای مشاهده برنامه پیشنهاد مطالعاتی مدرسه نوآور در تعطیلات نوروز اینجا کلیک کنید
 
     
   
پیشنهاد ویژه نوآور برای شروع سال تحصیلی جدید
 
 
     
   
 
آیا می توانید بدون باز کردن گره ها و یا بریدن طناب ها دست این دو نفر را آزاد کنید.

 

     
   
المپیاد
 
کوچکترین عدد طبیعی که بتوان هم آن را بصورت مجموع 9 عدد طبیعی متوالی نوشت و هم به صورت مجموع 10 عدد طبیعی متوالی، چند است؟
 
الف) 45
ب) 55
ج) 100
د) 135
ه) 495
     
   
کلید متصل به لامپ کدام است؟
 
فقط با حرکت چشمانتان و حفظ تمرکز لازم، پاسخ را بیابید...
4 کلید داریم که یکی از آنها در بین انبوهی از سیم های برق، به یک لامپ متصل است. آیا می توانید تنها با حرکت چشمانتان، کلید مربوطه را بیابید؟
 
 
 
 
 
 
جواب:
 
 
     
   
 
ده سکه، مطابق شکل کنار هم قرار گرفته اند، و یک مثلث متساوی الاضلاع را تشکیل داده اند که راس آن رو به بالاست.
چطور می توانید فقط با جابه جایی سه سکه، کاری کنید که راس مثلث رو به پائین قرار بگیرد؟
 
 
 
جواب :
 
 
 
     
   
 
چند مثلث در تصویر می بیندی؟
 
 
 
 
 
 
جواب معما:
 
 
     
   
چرخ دنده
 
سیستمی داریم متشکل از چندین چرخ دنده که هر کدام از این چرخ دنده ها با حالت های مختلف، به یک یا دو چرخ دنده دیگر متصل شده است. یک میمون بازیگوش به این سیستم دسترسی پیدا کرده و دسته متصل به یکی از این چرخ دنده ها را اندکی می چرخاند. (به سمت پایین)
آیا می توانید بگویید عقربه روی چرخ دنده آخر، به سوی کدام شماره متمایل خواهد شد؟
 
 
 
جواب:
 
عدد 2
     
   
ضرب المثل های انگلیسی
 
برای این که بتونید بهتر به یک زبان صحبت کنید و اون بفهمید باید از اصطلاحات و ضرب المثل های اون زبان سر در بیارید. 50 ضرب المثل پر کاربرد در زبان انگلیسی رو در چند مرحله براتون می ذارم امیدوارم که به دردتون بخوره.

1."Two wrongs don't make a right."

 When someone has done something bad to you, trying to get revenge will only make things worse.
 

2."The pen is mightier than the sword."

Trying to convince people with ideas and words is more effective than trying to force people to do what you want.
 

3."When in Rome, do as the Romans."

 Act the way that the people around you are acting. This phrase might come in handy when you're traveling abroad notice that people do things differently than you're used to.
 

4."The squeaky wheel gets the grease."

You can get better service if you complain about something. If you wait patiently, no one's going to help you.
 

5."When the going gets tough, the tough get going."

 Strong people don't give up when they come across challenges. They just work harder.
 

6."No man is an island."

You can't live completely independently. Everyone needs help from other people
 

7."Fortune favors the bold."

 People who bravely go after what they want are more successful than people who try to live safely.
 

8."People who live in glass houses should not throw stones."

 Don't criticize other people if you're not perfect yourself.
 

9."Hope for the best, but prepare for the worst."

 Bad things might happen, so be prepared.

10."Better late than never."

 It's best to do something on time. But if you can't do it on time, do it late.
 

11."Birds of a feather flock together."

 People like to spend time with others who are similar to them
 

12."Keep your friends close and your enemies closer."

 If you have an enemy, pretend to be friends with them instead of openly fighting with them. That way you can watch them carefully and figure out what they're planning

13."A picture is worth a thousand words."

 Pictures convey emotions and messages better than written or spoken explanations. That's why PhraseMix has illustrations :)

14."There's no such thing as a free lunch."

 Things that are offered for free always have a hidden cost

15."There's no place like home."

Your own home is the most comfortable place to be.