دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
منوی سمت راست
 
     
   
کادر اداری 
 
معاونت واحد پژوهش
مهناز نیک نژاد
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
4 سال عضو هیئت مدیره مراکز آموزشی معتبر تهران
15 سال سابقه کار آموزشی
 
 
 
مسئول واحد پژوهش
نفیسه لسانی
کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد
مسئول پژوهش در تعدادی از مدارس معتبر تهران
مدرس فیزیک وآزمایشگاه فیزیک درتعدادی ازمراکزدانشگاه علمی کاربردی
تدریس فیزیک و پژوهش فیزیک در مجموعه فرزانگان و مدارس معتبر تهران
 
 
کارشناس واحد پژوهش
یاسمن قیدر
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT گرایش کسب و کار الکترونیک
مشاور کنکورکارشناسی  ارشد  مدیریت و جزء تیم طراحی سوال آموزشگاه ها
     
   
کادر آموزشی 
 
دبیر پژوهش برنامه نویسی دوره اول و دوم دبیرستان
 
آذرمیدخت واجدیان
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
دبیر کامپیوتر و مسئول سایت در مدارس معتبر تهران
مدرس دوره های طراحی وب در مجتمع فنی تهران
 
دبیر پژوهش شیمی دبیرستان دوره اول و دوره دوم
 
مریم رضازاده
دکتری شیمی تجزیه
برگزیده‌ی مرحله‌ی نهایی سیزدهمین و چهاردهمین المپیاد بین‌المللی دانشجویی شیمی
دبیر شیمی و پژوهش در دبیرستان فرزانگان 1
 
 
دبیر پژوهش فیزیک دبیرستان دوره اول و دوم
 
زکیه ایزدی
کارشناس فیزیک
کارشناسی ارشد مالی
دبیر پژوهش فیزیک در مجموعه فرزانگان و مدارس معتبر تهران
 
 
دبیر پژوهش ادبیات و علوم انسانی دبیرستان دوره اول و دوم
 
انیس ناصری
کارشناسی ادبیات
کارشناسی ارشد سینما
مدال طلای المپیاد دانش آموزی ادبیکشور
تدریس المپیاد ادبیات درمدارس معتبر تهران و شهرستان ها
همکاری باکانون پرورشفکری شیراز
 
 
دبیر پژوهش نجوم دبیرستان دوره اول
 
فاطمه شاهمرادی
کارشناسی فیزیک حالت جامد
دبیر پژوهش نجوم مجموعه فرزانگان و مدارس معتبر تهران
همکاری درزمینه نجوم باشرکت خدمات آموزش نادکو و داپنا
 
 
دبیر پژوهش ریاضی دبیرستان دوره اول و دوم دبیرستان
 
شریف مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
دبیر ریاضی و پژوهش ریاضی مجموعه مدارس معتبر تهران
 
 
دبیر پژوهش زیست دبیرستان دوره اول و دوم
مینا خشنودی
کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی، گرایش سلولی تکوینی
تدریس دروس زیست شناسی درآموزشگاههای علمی (نادکو،آیندهسازان) ومدارس
مدرس کارگاه های آموزشی سلول های بنیادی و بافت شناسی در آزمایشگاه سلول های بنیادی
 
 
دبیر پژوهش معماری دبیرستان دوره دوم
پگاه ذوقی و آذین طلوع شمس
فوق لیسانس معماری
مدرس معماری دردانشگاه آزاد تهران جنوب