دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
منوی سمت راست
     
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
 
     
   
 
کادر آموزشی نوآور 
1 سرکار خانم حاتمی  ریاضی 
2 سرکار خانم براتی فیزیک 
3 سرکار خانم رضا زاده  شیمی 
4 سرکار خانم یادگاری  عربی 
5 سرکار خانم ایزدی  دینی 
6 سرکار خانم فرید  ادبیات 
7 سرکار خانم ارسطو فیزیک 
8 سرکار خانم فرجی  هندسه 
9 سرکار خانم یاور نتو  خلاقیت المپیاد 
10 سرکار خانم واجدیان  کامپیوتر 
11 سرکار خانم نوایی  زیست 
12 سرکار خانم ثقفیان  علوم اجتماعی
13 سرکار خانم موسوی  قرآن
14 سرکار خانم هادی  ورزش 
15 سرکار خانم پور گلدوز  علوم اجتماعی 
 
     
   
 
کادر اجرایی نوآور 
1 سرکار خانم ملکی  معاونت انضباطی 
2 سرکار خانم حقیقیان  معاونت آموزشی 
3 سرکار خانم والی  مسئول آموزش 
4 سرکار خانم خاکباز  مشاور پایه هفتم 
5 سرکار خانم طهرانی  مشاور پایه هشتم 
6 سرکار خانم نیک نژاد  معاونت واحد پژوهش 
7 سرکار خانم لسانی  مسئول واحد پژوهش 
8 سرکار خانم قیدر  کارشناس واحد پژوهش